Viktig melding til alle store og små bærplukkere!

Blåbærtur Foto: Linda Fjellheim

Ved Kronebutikken i Sørkjosen har vi mottak av bær sammen med bærkokeriet. Her tar vi imot bær fra nærområdet, men vi vil gjerne ha bær fra hele Nordnorge.

Skogsturer langs elva eller en vandring på vidda, kombinert med bærplukking, er en fin anledning til å bli kjent i nærområdet og overføring av erfaring mellom generasjoner. For de unge er det viktig å bli kjent med de beste bærplassene, og den voksne generasjonen er de som sitter på kunnskapen og kan dele kunnskapen.

Vi oppfordrer særlig lag, foreninger og skoleklasser til å benytte seg av denne muligheten, men mottaket er selvsagt åpent for alle. Her er muligheten for å selge resultatet av turen til Det Lille Bærkokeriet en fin anledning til å tjene noen ekstra kroner.

Vi tar først og fremst imot rabarbra, blåbær, krøkebær, tyttebær og molte, men gjerne også bringebær, solbær, rips, rogn og einer!

 

Åpningstider mottak:

KRONEBUTIKKEN: Bærmottaket har inngang på siden mot lavvuene, med et moltebær på døra. Evt. henvend deg inne i butikken på fremsiden.

Medio Juni - Oktober: MAN-FRE kl 10-15 - Oppgjør fortrinnsvis via Vipps eller bank.

Følg med på denne siden for oppdaterte priser, da disse kan variere etter sesong og tilgang.

Kriterier for mottak av bær

Bærene skal være

- Modne!

- Ikke tilsatt sukker

- Usprøytet

- Minimum grovrenset. Litt stilk har vi ikke noe imot, men kvister, mose og blader osv har vi ikke bruk for :) Bær med mye rusk vil vi redusere prisen på.

- I rene poser for mat f.eks fryseposer for brød, ikke bæreposer, ikke direkte i papp.

- Helst ferske og lagret kjølig. (Frosne bær skal være mulig å gjennomgå kvaliteten på ved mottak.)

 

Vi registrerer alle være bærplukkere og behøver minimum:

-Navn

-Adresse

-Telefonnummer

 

Betaling skjer via Vipps eller bank, kontant betaling kun i svært spesielle tilfeller så vi anbefaler å skaffe deg Vipps :)

Priser pr kg

Krekling     kr 30 pr kg

Blåbær         kr 50 pr kg

Molte        kr 160 pr kg

Rabarbra     kr 30 pr kg

Tyttebær     kr 40 pr kg

Bringebær   kr 60 pr kg

 Rogn        kr 20 pr kg

Rips        kr 30 pr kg

Solbær      kr 30 pr kg

Einer      kr 300 pr kg